Patrik Centerwall

Patrik_Centerwall_litenPatrik Centerwall (1972) är född i Göteborg där han också bor med fru och två barn. Han har under årens lopp bott i såväl Paris som Lund och Sundbyberg men flyttade tillbaka till sin födelsestad för ungefär tio år sedan.

Hans första möte med den fantastiska litteraturen var redan som ettåring då han fick höra delar av Bilbo som radioteater, men det riktiga intresset kom troligtvis några år senare. Från de äventyrsberättelser som hans far brukade läsa högt var inte steget långt till bokhyllorna med fantasy, science fiction och skräck. Att han fick upp ögonen för rollspel vid unga år var naturligtvis något som också spelade en viktig roll för intresset för andra världar och att utveckla fantasin.

Hans första seriösa litterära försök var som poet, vilket har resulterat i att några dikter har publicerats i tidskrifter och antalogier, men efter hand växte intresset för att skriva prosa fram mer och mer.

Efter några påbörjade men aldrig avslutade romanprojekt började han skriva fler och fler noveller och publicerades för första gången i antologin ”Främmande besök” 1997. Nästa publicerade novell dröjde i nästan tio år tills antologin ”Skrämmande skogar och andra osunda platser” gavs ut 2006.

2010 kom den ordentliga vändpunkten när han vann tredjeplats i den årligen återkommande ”Fantastiknovelltävlingen”. Därefter har några av hans noveller publicerats i tidskrifter och antologier och fler historier har tillfogats till det som nu består av en färdig samling.

Patrik har studerat vid Lunds universitet där han skrev en kandidatuppsats i teoretisk filosofi om tid och har också studerat vid skrivarutbildningen på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. För närvarande arbetar han som informatör i Göteborgs Stad.

Vid sidan av skrivandet spelar han också gitarr och har ett litet hobbyband vid namn Centerwalls Orkester som nyligen har gett ut en egenproducerad EP.

Det finns mycket som han uppskattar med novellen som konstform – inte bara för att dess längd gör det behagligt för en småbarnsförälder att såväl läsa som skriva, men också för att det är utmanande att se vad som kan rymmas och vad som kan sägas i det korta formatet. Dessutom är det onekligen en fördel för en person som lätt får för många idéer och gärna påbörjar flera projekt på en gång att skriva kortare historier.

Han gillar den fantastiska litteraturen för att den öppnar så många dörrar och möjligheter, för att den kan hantera frågeställningar på ett helt annat sätt än realistisk litteratur. Och kanske framförallt för att den visar att fantasin inte har några gränser.