Tjänster

Lektörstjänst

Genomläsning av ditt manus med kommentarer direkt i dokumentet samt minst två A4-sidor med förslag och konstruktiv kritik. Kostnad: 2500 kronor för manus upp till 200 sidor (ca 150 000 ord), därefter 15 kr/sida.

Jag tittar på upplägg, språk, om det finns logiska luckor samt på vad som kan förbättras, var svagheterna finns och var styrkorna ligger.

Korrekturläsning

Rättning av språk, interpunktion, ordval, grammatik, stavfel samt tydlighet. Kostnad: 20 kr/sida (Times New Roman – dubbelt radavstånd).

Jag är svensklärare med sju års yrkeserfarenhet och 120 poäng i svenska. Har bland annat korrekturläst Catahyas senaste antologier samt Argus antologi Ur 80 hjärtan.

Layout

Inlaga satt i InDesign. Konvertering till tryckfärdig PDF, samt kontroll av avstavning, paginering och marginaler.

Omslagsdesign – högupplösta bilder gjorda i Photoshop. Pris beroende på hur avancerat omslaget är och om jag behöver köpa loss rättigheter till bilder. Från 500 kr och uppåt.

Förutom mina egna omslag har jag gjort omslaget till Halvblod av Sofie Trinh Johansson (se omslag nedan). Andra alster hittar du här.