Egenutgivarna

Egenutgivarna är en relativt nystartad förening som verkar för medlemmarnas intressen när det gäller egenutgivning. Jag är väldigt glad att jag själv gick med i föreningen då samlad erfarenhet innebär färre misstag och fler råd att lyckas.

Jag har fått många goda tips, både när det gäller företagsbiten och när det gäller själva förlags- och marknadsföringsbiten. Gillar mycket. Nu är det dessutom på gång att sättas ihop en inköpskatalog till bokhandlarna. Den blir snygg!