Att byta eller inte byta

Vid inventeringen av lagret som jag gjorde igår märkte jag att jag endast har 14 stycken exemplar kvar av min debutbok Eldfloder, som är utgiven på ett annat förlag. Då kontraktet har löpt ut kan jag trycka upp en ny upplaga på Undrentide, vilket jag kommer att göra – en redigerad och rättad upplaga. Frågan är nu: Ska jag göra ett nytt omslag eller ska jag behålla det gamla?

Eldfloder - Elin Holmerin

Frågan kan tyckas banal för någon, men det är ett mycket svårt beslut. Samtidigt som jag gärna skulle vilja byta omslag, för jag kan göra mer med photoshop nu än jag kunde 2009, så är det svårt att bryta loss omslaget från boken. Folk känner igen den plus att e-boken har detta omslag.

Å andra sidan kan ett nytt omslag locka nya läsare till boken – sådana som inte skulle ha plockat upp den i sin nuvarande form. Det är ju aldrig fel att bredda läsarkretsen.

Historien är väldigt sorglig och mörk, därmed passar det svarta omslaget. Elden måste finnas med på något sätt, samt Martin Svarthamn. Han behöver inte synas mer än som en gestalt. Han är svår att sätta ett korrekt ansikte på, tycker jag.

Jag gör nu helt enkelt gör så här: Jag gör några förslag och sedan lägger upp här på bloggen för omröstning.

Helomvänding

Till dess jag har en plan för romanprojektet ”Sår”, som behöver lite smärre justeringar, leker jag runt lite med omslaget. Förut var det svart. Väldigt svart. Det kändes lite väl dystert och mörkt, även om historien är ganska mörk på sina ställen så var det inte riktigt det där wow som jag sökte efter. Så jag gjorde om det.

Eftersom boken följer på De två odjuren ville jag att omslaget skulle påminna om det men ändå inte. Jag är inte hundra på själva typsnittet på texten ännu, men bilden kommer inte att förändras nämnvärt.

Bokens huvudperson ser ni till höger. Anja, dotter till Edwin Svarthamn, lever i ett vakuum efter sin makes död. Rastlösheten får henne att börja gräva i familjens historia, men faderns ovilja att svara på frågor om hennes mor och om drakhonan Marjoreslori, som Anja till viss del växte upp med, gör henne frustrerad. Hon ger sig av till Frankrike för att fylla tomheten och för att hitta Majoreslori, men hennes resa tar en vändning som hon aldrig hade kunnat ana.